logo1.jpg (27728 bytes)


Al. Jana Pawła II 9a   26-400 Przysucha
tel. sekretariatu (048) 383 35 05
tel/fax (048) 383 35 04
spzzoz@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl

STRONA GŁÓWNA

DYREKCJA

ODDZIAŁY

PODSTAWOWA
OPIEKA
ZDROWOTNA


AMBULATORYJNE
LECZNICTWO
SPECJALISTYCZNE


ODDZIAŁ
POMOCY
DORAŹNEJ


DIAGNOSTYKA

KONTAKT

ARCHIWUM PRZETARGÓW

PRZETARGI

E-REJESTRACJA

PRACA

Projekty współfinansowane przez UE

Biuletyn Informacji <br>Publicznej

Zaproszenie na Konferencje Zapraszamy na konfernecję - "BÓL I CIERPIENIE - OGNISKO ŚWIATŁA I CIEMNOŚCI"

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze rozpoczął swą działalność z dniem 16.04.1981 r. w miejsce Działu Terenowego w Przysusze Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą.Obszar działania SPZZOZ stanowi obwód zapobiegawczo-leczniczy obejmujący Gminy:
        - Gmina i Miasto Przysucha,
        - Gmina Borkowice,
        - Gmina Gielniów,
        - Gmina Wieniawa,
        - Gmina Rusinów,
oraz częściowo
        - Gmina Klwów,
        - Gmina Potworów.

SPZZOZ realizuje świadczenia medyczne w zakresie:
        - Opieki Stacjonarnej
        - Podstawowej Opieki Zdrowotnej
        - Pomocy Doraźnej
        - Ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego

Statutowym celem działania SPZZOZ w Przysusze jest:
        1. Profilaktyka, diagnostyka, leczenie i rehabilitacja pacjentów zamieszkujących obwód profilaktyczno-leczniczy SPZZOZ w Przysusze w ramach Opieki Stacjonarnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
        2. Udział w zapobieganiu chorób i urazów oraz w promocji zdrowia,
        3. Kształcenie zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej.
        4. Świadczenia usług w zakresie pomocy doraźnej i Pogotowia Ratunkowego.